Wereldburgerschap

Missie

Op de verschillen na, hetzelfde: mens

Sinds 2014 is Wereldmuseum Leiden samen met Wereldmuseum Amsterdam en Wereldmuseum Berg en Dal onderdeel van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW).

Musea over mensen, die willen inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap.

In mei 2017 is het Wereldmuseum Rotterdam als samenwerkingspartner verbonden aan het NMVW en delen we naast de collectie ook dezelfde missie.

Over onze missie

Wereldwijd staan mensen voor dezelfde levensvragen. De antwoorden die zij daarop geven, verschillen en zijn veelal cultureel bepaald. Wat ons verbindt zijn universele menselijke emoties. De objecten uit onze collectie zijn hier bij uitstek een getuigenis van. Zij vertellen stuk voor stuk een menselijk verhaal.

Verhalen over liefhebben, rouwen, vieren, versieren of vechten. Ze maken nieuwsgierig naar de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is. Deze authentieke vertellingen ontsluiten een wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is. Door ons publiek en stakeholders actief te betrekken bij het verzamelen, duiden en delen van deze getuigenissen, vergroten we het besef van deze onderlinge verbondenheid. Zo inspireren we tot een open blik op de wereld. En dragen we bij aan wereldburgerschap. Dat is onze missie. 

In Wereldmuseum Leiden ontdek je dat we op de verschillen na, hetzelfde zijn: mens. 

Hoe wij onze missie doorvertalen in alles wat wij doen? Dat lees je in de EN NU.