Privacy policy

Privacy beleid

Als museum over mensen hechten wij veel waarde aan jouw privacy en wij zullen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Privacy statement museumbezoekers

Dit Privacystatement vertelt je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als museumbezoeker. Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens zorgvuldig en volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt worden. 

Wie we zijn
Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) is een stichting gevestigd in Leiden. Ons nummer in het register van de Kamer van Koophandel is: 41169362.
Bij de aankoop van je museumtickets en tijdens je bezoek worden persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens behandelen we met zorg en we beveiligen ze goed. Ook kan het zijn dat we persoonsgegevens verwerken voor en tijdens een evenement of bijeenkomst die wij organiseren. Daar is dit privacy statement ook op van toepassing. 
We hebben dit privacy statement in informele taal opgesteld zodat het voor iedereen begrijpelijk is. 

Welke gegevens verwerken wij?
Bij een bezoek aan ons kunnen er verschillende persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een ticket, als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of omdat je in beeld bent van de (beveiligings)camera’s. 

De volgende gegevens verwerken we:
•    Je naam (e-mail)adres en geslacht;
•    Betalingsgegevens bij de aankoop van een kaartje of als je ons financieel steunt;
•    Jouw portret via onze beveiligingscamera’s, onze tentoonstellingen of tijdens een evenement;
•    MAC-adres als je gebruik maakt van onze WiFi;

Daarnaast maken we ook gebruik van cookies als je onze website bezoekt. Ons cookiestatement vind je hier

Hoe verzamelen wij je gegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens op de volgende manieren:
•    Bij aankoop van een ticket;
•    Als je een formulier invult op de website;
•    Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief;
•    Tijdens je bezoek.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?
We kunnen jouw gegevens verwerken om:
•    Jou een optimaal museumbezoek te geven;
•    Jou de nieuwsbrief te mailen als je daarvoor toestemming hebt gegeven;
•    Jou op de hoogte te brengen van gelijksoortige producten en diensten die wij aanbieden;
•    Te voldoen aan een overeenkomst, bijvoorbeeld als je (online) een ticket hebt gekocht of ons financieel steunt;
•    Om te voldoen aan de wet;
•    Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om jouw gegevens te verwerken;
•    Marktonderzoek te doen om onze diensten te verbeteren.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld te bewerkstelligen. De bewaartermijn kan dus per doeleinde verschillen.

Worden jouw gegevens gedeeld met andere partijen?
Soms kan het zijn dat jouw gegevens gedeeld worden met andere partijen. Dat kan bijvoorbeeld als je via een van onze partners een toegangskaartje koopt of ons financieel steunt. Het kan ook zo zijn dat we jouw gegevens moeten delen met de overheid als die daarom vraagt. Ook delen we jouw gegevens met marketing(onderzoeks)bureaus als we onze diensten willen verbeteren. We hebben met deze partijen afspraken gemaakt over hoe zij met jouw gegevens om moeten gaan. 

De rechten die jij hebt
•    Je hebt een recht op inzage. Dit betekent dat je ons kan vragen welke gegevens wij van jou verwerken;
•    Je hebt een recht op rectificatie. Dit betekent dat je ons kan vragen om gegevens te veranderen als je denkt dat deze niet kloppen;
•    Je hebt een recht op vergetelheid. Dit betekent dat je ons kan vragen om de gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Meestal kunnen we hieraan voldoen, maar soms niet omdat wij bepaalde gegevens bijvoorbeeld langer moeten bewaren voor de belastingdienst;
•    Je hebt een recht op bezwaar. Dit betekent dat je bezwaar kan maken tegen verwerkingen van jouw gegevens. Wij zullen dan zo snel mogelijk stoppen met de verwerking;
•    Je hebt een recht op overdraagbaarheid. Dit betekent dat je ons kan vragen om de gegevens die wij van jouw hebben aan jou over te dragen. We doen dat dan in een zo makkelijk mogelijk bestand;
•    Toestemming kun je altijd intrekken. Bij nieuwsbrieven geven we hier ook de mogelijkheden voor. 

Denk je dat we niet volgens de regels handelen of ben je het niet eens met een beslissing omtrent jouw gegevens? 
We horen het graag als je het niet met ons eens bent of als je een klacht hebt. Deze kun je sturen naar privacy@wereldculturen.nl Daarnaast kun je ook altijd je beklag doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels.
Wij blijven op de hoogte van de technische stand van zaken omtrent beveiliging en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn en niet in strijd met de regels gebruikt worden.

Vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:

Correspondentieadres:


Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 212 
2300 AE Leiden
E-mailadres: privacy@wereldculturen.nl


Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd)