Wereldmuseum Leiden

Organisatie

Nationaal Museum van Wereldculturen

Wereldmuseum Leiden is sinds 2014 gefuseerd met Wereldmuseum Amsterdam en Wereldmuseum Berg en Dal. Samen vormen zij het Nationaal Museum van Wereldculturen. In de vaste tentoonstellingen en regelmatig wisselende exposities zijn voorwerpen uit de hele wereld te zien. Objecten die stuk voor stuk een menselijk verhaal vertellen.

Sinds 2017 werkt NMVW nauw samen met het Wereldmuseum Rotterdam. De gezamenlijke collectie bevat bijna 450.000 voorwerpen, 260.000 fotografische beelden en zo'n 350.000 items documentair beeldmateriaal. De vier musea delen naast de collectie een gemeenschappelijke missie: inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap.

Algemeen directeur / Inhoudelijk directeur -
Marieke van Bommel & Wayne Modest

De directie bestaat uit de algemeen directeur en inhoudelijk directeur die gezamenlijk eindverantwoordelijk zijn voor het museum. Het zwaartepunt in de taken van de algemeen directeur ligt daarbij op de bestuurlijke en zakelijke aspecten, en bij de inhoudelijk directeur op de inhoudelijke koers.

Marieke-van-Bommel-Wayne-Modest
Algemeen directeur Marieke van Bommel / Inhoudelijk directeur Wayne Modest

Hoofd Programmering - 
Marielle Pals

Programmering bevordert de strategie en ontwikkeling van tentoonstellingen, publieksprogramma’s en educatie.

Marielle-Pals
Marielle Pals - Hoofd Programmering

Hoofd Realisatie - 
Cindy Zalm

Realisatie ondersteunt de organisatie op gebied projecten en collectiemanagement en ICT en initieert operationele innovatietrajecten. 

Cindy-Zalm
Cindy Zalm - Hoofd Realisatie

Hoofd Organisatie en Diensten - 
Miep Huivenaar

Organisatie en Diensten omvat alle taken die de primaire en de museale taken ondersteunen. Het gaat hier daarnaast om de taken die te maken hebben met algemene publieksvoorzieningen zoals winkel, horeca en verhuur.

Miep-Huivenaar
Miep Huivenaar - Hoofd Organisatie en Diensten

Hoofd Publiek en Partners - Merel Hoestlandt

Publiek & Partners is de verbindende schakel tussen de musea en het publiek. Wij nodigen mensen uit om te komen ervaren en te participeren aan o.a. onze publieksactiviteiten & tentoonstellingen, zowel fysiek en digitaal.  

Merel Hoestlandt
Merel Hoestlandt - Hoofd Publiek en Partners

Hoofd Onderzoek en Collectie - Mirjam Hoijtink

Onderzoek en Collectie raakt alle gebieden aan die te maken hebben met intellectuele toegang tot de collecties, inclusief onderzoekstrategie, projecten en programma’s, collectie-interpretatie en ontwikkeling. Ook beleidsvragen als herkomstonderzoek en teruggave van cultuurgoederen horen hierbij.

Mirjam Hoijtink
Mirjam Hoijtink - Hoofd Onderzoek en Collectie