nazaten-azteken

Nazaten van Azteken in 2021

In 2021 spreken meer dan anderhalf miljoen mensen nog steeds Nahuatl: de taal van de Azteken. In de tentoonstelling ontmoet je deze nazaten. Ze vertellen over hun relatie tot het verleden en hun actuele positie en filosoferen over de toekomst. 

Religie

De meeste nazaten zijn trouwens katholiek, maar wel op een andere manier dan waarmee de westerse wereld bekend is. Na de Spaanse verovering werden de inheemse bewoners gedwongen zich tot het christendom te bekeren. Zo raakten eeuwenoude inheemse rituelen vermengd met christelijke gebruiken en zo ontstond een nieuwe religie.

Cultureel verzet

Nahuatl-sprekers vind je ook buiten Mexico. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Het gaat om mensen uit Nahua gemeenschappen en leden van de Chicano gemeenschap. Chicanos zijn Amerikanen met een Mexicaanse achtergrond, die zich afzetten tegen wat zij zien als ‘de overheersende witte Amerikaanse cultuur’. Een uiting van ‘cultureel verzet’ is het leren van het Nahuatl. Zo tonen Chicanos hun trots op hun inheemse achtergrond en geldt Nahuatl als symbool voor hun identiteit. Ook gebruiken Chicanos Azteekse afbeeldingen om hun identiteit te tonen. De Azteekse zonnesteen bijvoorbeeld is een geliefd thema voor tatoeages. Zoek maar eens op ‘Aztec Sun Stone tattoo’ op internet, om te kijken hoe creatief mensen omgaan met dit beroemde Azteekse kunststuk. 

Nahuaritueel
Een Nahuaritueel in het dorp Santa Catarina Acaxochitlan