Collectie - Bruiklenen - WML

Bruikleenaanvragen

Delen is het nieuwe hebben

Wereldmuseum Leiden is sinds 1 april 2014 gefuseerd met Wereldmuseum Amsterdam en Wereldmuseum Berg en Dal. Samen vormen deze drie musea de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). De gezamenlijke collectie omvat meer dan 370.000 voorwerpen en 260.000 fotografische beelden van mensen en culturen uit de hele wereld. Het Nationaal Museum van Wereldculturen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van de collectie kunnen genieten. Een ruimhartig bruikleenbeleid is voor ons dan ook vanzelfsprekend. 

Procedure, tarieven en algemene voorwaarden

Bruikleenaanvragen dienen minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen te worden ingediend, d.m.v. een schriftelijk verzoek gericht aan de inhoudelijk directeur van NMVW, de heer Wayne Modest.

De aanvraag dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

  • tentoonstellingsperiode
  • tentoonstellingsnaam
  • naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • contactpersoon (naam, telefoon, postadres, e-mail)
  • actueel facility report van de instelling
  • objectenlijst met inventarisnummer en objectomschrijving

Voor alle bruiklenen wordt een handling fee berekend op basis van het aantal objecten. In voorkomende gevallen komen daar kosten bij voor restauratie en verpakking.

Bruikleenaanvragen kunnen geadresseerd worden aan:

Nationaal Museum van Wereldculturen
Mr. Wayne Modest, director
PO Box 212
2300 AE Leiden

Raadpleeg voor de actuele tarieven en de algemene voorwaarden de documenten Bruikleenkosten (PDF) en Algemene bruikleenvoorwaarden (PDF).

Slimmer lenen

Wereldmuseum Leiden, Wereldmuseum Berg en Dal en Wereldmuseum Amsterdam onderschrijven de uitgangspunten van bruikleenverkeer binnen Nederland. Heldere en uniforme principes vereenvoudigen het bruikleenverkeer en maken het ook voor musea gemakkelijker om bruiklenen te vragen en te verstrekken.
Lees hier de uitgangspunten voor bruikleenverkeer binnen Nederland.

Zoeken in de database

Voor het zoeken van objecten in de collectie kunt u gebruik maken van de online database.

Fotomateriaal

Op zoek naar bijzonder fotomateriaal? In onze collectie hebben we meer dan 300.000 foto's, dia's en negatieven uit meer dan 100 landen. De collectie is doorzoekbaar via de online database.

Een afbeelding bestellen kan via de online database of colletieservice@wereldculturen.nl Persfoto's zijn op de perspagina te vinden.

Informatie

Voor algemene informatie over de bruikleenprocedure en voor inhoudelijke informatie over objecten en advies bij objectkeuze, raadpleeg collectieservice@wereldculturen.nl.