Indonesische bronzen
Vaste tentoonstelling

Indonesische bronzen

Schatten uit het depot, speciaal voor jou

Meer dan 200 Indonesische bronzen zijn opgesteld. Op het eerste gezicht weinig opvallend, maar bijzonder vanwege de omvang van de collectie, hun ouderdom en betekenis.

De bronzen beelden bieden een schat aan informatie over de geschiedenis van Indonesië. Niet alleen over artistieke ontwikkelingen maar ook over rituele betekenissen, materiaalgebruik, handelsrelaties, economische ontwikkelingen en het koloniale verleden. Het gaat om kleine beeldjes van hindoe en boeddhistische goden en rituele voorwerpen. De meeste zijn op Java gevonden maar komen daar oorspronkelijk niet vandaan. Niet zo gek gezien het feit dat Java altijd arm geweest is aan metalen.

Hindoeïsme en Boeddhisme

De beeldjes zijn eeuwenoud: ze zijn gemaakt tussen de 8e en 15e eeuw. In die periode was Java een centrum van hindoeïsme en boeddhisme. Vanaf de vijfde eeuw had de Indiase cultuur een grote aantrekkingskracht op delen van Indonesië. Lokale vorsten gingen het Sanskriet, de Indiase elitetaal, gebruiken en stichtten hindoeïstische en boeddhistische koninkrijken. Op Java ontstond tussen de zevende en vijftiende eeuw een bloeiende cultuur die grootse monumenten naliet, zoals de boeddhistische Borobudur en de hindoetempel van Prambanan. Culturele verbinding en uitwisseling van kennis en handelscontacten waren in dit gebied lang geleden al aan de orde van de dag.

Onderzoek

Hoe en waarom dit proces van cultuuruitwisseling met India op gang kwam, is nog niet helemaal duidelijk. De Indonesische bronzen uit ons depot kunnen hier een nieuw licht op werpen. Kunsthistorisch onderzoek laat zien dat sommige beeldjes erg lijken op Indiase beeldjes en waarschijnlijk uit India komen. Er is ook een spiegel die uit China moet zijn gekomen. Door recent onderzoek naar scheepswrakken in de Javazee weten we dat metaalstaven werden geïmporteerd. Technisch onderzoek naar het metaal van de bronzen zou helpen om het plaatje van de contacten tussen Indonesië en de buitenwereld completer te krijgen.