Going native
Afgelopen

Going Native

Going Native - deze tentoonstelling is afgelopen

Going Native, een kunstinstallatie van de internationaal erkende kunstenares Yuki Kihara. Aan deze installatie is een paar jaar onderzoek vooraf gegaan. Op doordachte wijze verkent Yuki Kihara de ideeën van interculturele uitwisseling, representatie en identiteit. Zij laat haar kijkers kennis maken met Nederlanders die zich inzetten voor onderdelen van het cultureel erfgoed uit Oceanië: Hawaiiaanse hula (dansvorm), Yolŋu yidaki (didgeridoo) en de Māori waka (kano). De interviews en optredens vertellen iets over de oorsprong en beweegredenen van de interesse en betrokkenheid van de hoofdpersonen. Zo daagt de kunstenares de kijker uit om na te denken over de dwarsverbanden en de betekenis van haar installatie. De kunstinstallatie is te zien op de 1e verdieping op de Japanzaal.

Over Yuki Kihara

Yuki Kihara gebruikt de collecties van het Nationaal Museum van Wereldculturen om vraagstukken aan te snijden over interculturele uitwisseling en representatie. Haar interdisciplinaire aanpak daagt algemeen aanvaarde en specifieke historische verhalen uit door middel van beeldende kunst, dans en museale praktijken. Als kunstenaar van Samoaanse en Japanse afkomst probeert Yuki Kihara de raakvlakken te onderzoeken tussen de koloniale geschiedenis van de Stille Oceaan en de politiek ten aanzien van ras, gender, spiritualiteit en seksualiteit. Het eerste werk voor Going Native begon in 2017 en werd afgewerkt met de steun van Taking Care.

Fotografie: Luke Walker
Fotografie: Luke Walker

Taking Care – Musea van wereldculturen als ruimten voor aandacht en zorg voor elkaar

Taking Care is een grootschalig Europees samenwerkingsproject van veertien partnerorganisaties. Het wordt medegefinancierd door het Creative Europe programma van de Europese Unie. Het project wil musea die zich bezighouden met wereldculturen, zoals Museum Volkenkunde, niet langer beschouwen als uitsluitend bewaarplaatsen van erfgoed. In plaats daarvan kunnen zij een omgeving bieden van ontmoeting met sociale en creatieve experimenten. Zij ondersteunen een kritische reflectie en zorgen tegelijkertijd voor een veilige, duurzame en gezamenlijke toekomst.

Deze installatie was niet tot stand gekomen zonder de deelname van: 

Leden van Te Hono ki Aotearoa, een subgroep van de Koninklijke Studenten Roeivereniging Njord van de Universiteit Leiden. Sinds 2010 zijn Museum Volkenkunde en Njord samen verantwoordelijk voor de Kaupapa waka, de Māori principes en ideeën die het gedrag en de gebruiken met betrekking tot de twee waka's op het terrein van het museum bepalen. Elk jaar reizen enkele leden van de club naar Aotearoa Nieuw-Zeeland om onderwijs te krijgen over de Māori cultuur, de waka en de betekenis van maritieme tradities voor de hedendaagse Māori identiteit.

Colofon

Samenstelling | Concept

Yuki Kihara

Productie | Production

Museum Volkenkunde

Ruimtelijk en grafisch ontwerp | Spatial and graphic design

Wendy Rommers

AV-installatie | AV installation

Alex Slon

Licht | Light

Productions and More

Met dank aan | Thanks to

Sofia Miorelli

Taking Care

VriendenLoterij