Group photo Benin Dialogue Group
Persbericht:

Statement van de Benin Dialogue Group

De Benin Dialogue Group is een multilateraal overleg dat vertegenwoordigers van musea uit Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk samenbrengt met gezaghebbende vertegenwoordigers van Nigeria.

Een van de centrale doelen voor de Benin Dialogue Group is samen te werken aan de oprichting van een museum in Benin City. Hier zullen wisselende objecten uit Benin van een consortium van Europese musea worden tentoongesteld in samenwerking met de Edo State Government en het Hof van Benin, daarbij ondersteund door de National Commission for Museums and Monuments van Nigeria.

Op 19 oktober 2018 kwam de Benin Dialogue Group bijeen in het Nationaal Museum van Wereldculturen om een aantal voorstellen te bespreken voor de oprichting van een nieuw museum in Benin City (Benin Royal Museum) met een vaste tentoonstelling van Benin voorwerpen van Europese en Nigeriaanse musea. Excellentie Godwin Obaseki, gouverneur van Edo State, presenteerde de concrete plannen voor het Benin Royal Museum die worden uitgewerkt door de Edo State Government en het Hof van Benin met ondersteuning van de National Commission for Museums and Monuments van Nigeria.

Nieuw museum in Benin City

De Benin Dialogue Group (2018) besprak de ontwikkeling van het nieuwe museum in Benin City waaraan alle aangesloten Europese en Nigeriaanse partners bij toerbeurt voorwerpen uit hun collecties ter beschikking zullen stellen. Alle partijen streven naar een tijdsbestek van drie jaar waarin de vaste tentoonstelling van historische kunstvoorwerpen uit Benin, met inbegrip van de iconische topstukken, zijn beslag moet krijgen. 

De Benin Dialogue Group heeft een stuurgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van Europese musea (Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt (MARKK); Ethnologisches Museum, Berlin; British Museum London; NWVW), de National Commission for Museums and Monuments, Nigeria, Edo State Government en het Hof van Benin. De stuurgroep gaat toezien op uitvoering van de beslissingen die de Benin Dialogue Group heeft genomen in Leiden.

Dit zijn belangrijke stappen op weg naar het realiseren van de doelen die vorig jaar in Cambridge zijn overeengekomen tijdens de bijeenkomst van de Benin Dialogue Group. 

Plannen Benin Dialogue Group

De Benin Dialogue Group komt in 2019 weer bij elkaar in Benin City, Nigeria, in 2020 in het British Museum, Londen en in 2021 in het Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt (MARKK) in Hamburg.

Terwijl de plannen voor het Benin Royal Museum in Benin City vorderen, zullen de Europese partners desgevraagd adviseren bij onder meer de bouw en de opzet van tentoonstellingen. De Europese en Nigeriaanse partners gaan samenwerken ten behoeve van de trainingen, financiering en juridische kaders voor de permanente tentoonstelling van objecten uit Benin in het nieuwe museum. 

Dit alles vindt plaats in een bredere context en impliceert niet dat de partners in Nigeria afstand doen van hun aanspraken op de uiteindelijke terugkeer van kunstwerken van het Koninkrijk van Benin. Dit valt echter buiten het werkterrein van de Benin Dialogue. Vragen rond de teruggave betreffen bilaterale aangelegenheden die de individuele musea zelf aangaan alsmede de respectievelijke eigenaren van de collecties, in veel gevallen het nationale bestuur.

HRH Prince Gregory Akenzua, Enogie van Evbobanosa

De bijeenkomst van de Benin Dialogue Group in Leiden waarbij alle gesprekspartners stelden zich open en duidelijk opstelden is buitengewoon nuttig geweest. Ik ben blij dat we vooruitgang boeken met onze inspanningen om onze bevolking weer toegang te bieden tot de geroofde kunstschatten van ons erfgoed.

Stijn Schoonderwoerd, Directeur, Nationaal Museum van Wereldculturen

We waren erg onder de indruk van de vooruitgang die onze Nigeriaanse partners hebben geboekt met het nieuwe museum. We zijn gouverneur Obaseki erg dankbaar voor zijn komst naar Leiden om de plannen voor het museum te presenteren. De Europese musea zijn enthousiast over de samenwerking bij dit project en hebben laten zien dat ze zich willen inzetten om de historische kunstvoorwerpen van Benin toegankelijk te maken in Nigeria.

Overzicht van deelnemers aan de Benin Dialogue Group, Leiden, 2018

 

 • The Royal Court of Benin, Benin City, Nigeria
 • Edo State Government
 • National Commission for Museums and Monuments, Abuja, Nigeria
 • Faculty of Law, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria
 • British Museum, Londen VK
 • Pitt Rivers Museum Oxford UK
 • Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge, VK
 • Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlijn, Duitsland
 • Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt (MARKK), Hamburg, Duitsland
 • Linden Museum, Stuttgart, Duitsland
 • Statens museer för världskultur/ National Museums of World Culture, Zweden
 • Weltmuseum, Wenen, Oostenrijk
 • Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden