Wereldmuseum
Video file
Vaste activiteit

Naamsverandering

Tropenmuseum in Amsterdam, Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden gaan samen met Wereldmuseum Rotterdam verder onder één naam: Wereldmuseum.

Eén museum, vier locaties

Vanaf 4 oktober 2023 dragen de vier locaties een en dezelfde naam: Wereldmuseum. Algemeen directeur Marieke van Bommel: ‘Met onze tentoonstellingen en activiteiten, maar ook in ons voortdurende onderzoek gaan we uit van een wereld die we met elkaar delen en waarin we elkaar beïnvloeden. We hopen aan te zetten tot begrip, compassie en empathie en daarmee bij te dragen aan een gelijkwaardigere, rechtvaardigere wereld. Een kritische blik naar binnen is ook op zijn plaats. Ons museum erkent zijn koloniale verleden. De collectie, bestaande uit circa 500.000 objecten en 700.000 foto's is voor een deel geroofd in het koloniale tijdperk.’ 

Met onze tentoonstellingen en activiteiten, maar ook in ons voortdurende onderzoek gaan we uit van een wereld die we met elkaar delen en waarin we elkaar beïnvloeden. En juist dát willen we tot uiting brengen in de nieuwe naam. Lees meer over onze musea op welkom.wereldmuseum.nl. 

Een nieuw beeldmerk 

De nieuwe naam Wereldmuseum past in de lijn van de ontwikkelingen die de musea de laatste jaren hebben doorgemaakt. Het Wereldmuseum onderzoekt wat het betekent om mens te zijn, wat onze connectie is met de wereld om ons heen en hoe we in relatie staan tot elkaar.           Met objecten en kunst vanuit de hele wereld verkennen we hoe mensen wereldwijd op verschillende manieren betekenis geven aan hun leven. Dit moest terugkomen in het nieuwe logo. De handgeschreven letters ‘W’ en ‘M’ van het nieuwe beeldmerk vormen samen een menselijke figuur. Ze kunnen elke keer door iemand anders op net een andere manier geschreven worden en zo een oneindige verscheidenheid tonen. Net als de mens zelf. 

Wat betekent dat voor onze bezoekers?

In de tentoonstellingen en activiteiten wordt telkens de verbinding gezocht tussen urgente mondiale thematiek en historische context, toegelicht vanuit meerdere perspectieven voor een zo volledig mogelijk wereldbeeld. Dit deden we al en zullen we ook blijven doen. De tentoonstellingen blijven dus zoals je van ons gewend bent!