WML, Schenken, Nalaten,

Schenken en nalaten

Het beheren van de nationale volkenkundige collectie is de belangrijkste opdracht van het museum. Het is onze missie om te inspireren tot meer wereldburgerschap en daarmee bij te dragen aan een betere wereld. We vergroten kennis over hoe mensen samen de wereld vormgeven en stimuleren empathie door menselijke verhalen, ervaringen en perspectieven te delen. We zijn een museum over mensen.

Wilt u een object schenken of een financiële schenking doen aan het museum? Hier vindt u meer informatie over schenken en nalaten.

Bijdragen aan onze collectie

De geschiedenis van de musea van het Nationaal Museum van Wereldculturen gaat bijna tweehonderd jaar terug. De collecties van de drie afzonderlijke musea zijn mede opgebouwd en gegroeid door het samenvoegen of ruilen van collecties met andere erfgoedinstellingen, aankopen, legaten en schenkingen.
Ook nu ontvangen wij regelmatig objecten of foto’s van mensen die ons - het museum en de collectie - een warm hart toedragen en waarvoor wij hen erkentelijk zijn. Als publieke instelling zorgen wij ervoor dat objecten ook voor toekomstige generaties bewaard en zichtbaar blijven. Dankzij schenkingen kan het museum met grote, kleine, kostbare of ogenschijnlijk onbelangrijke objecten verhalen vertellen: verhalen over culturen, verleden en heden, gebruiken en religies en over wat ons als mensen bindt.

Heeft u een object of foto waarvan u wilt weten of het in ons verzamelbeleid past? Lees dan hieronder ons aannamebeleid en procedure.

Aannamebeleid objecten en foto’s

Wat een mooi gebaar dat u aan ons museum denkt voor uw object of foto. Als u iets wilt schenken, nalaten of u wilt een bruikleen aanbieden dan wisselen wij hierover graag met u van gedachten. Het schenken of nalaten van objecten en foto’s kan in een aantal gevallen als aftrekpost van de inkomstenbelasting of betaling van erfbelasting gelden.

Helaas is het voor ons niet mogelijk alles aan te nemen als collectie. Daarom is het belangrijk op de volgende punten te letten voordat u een object of foto aanbiedt.

  • Wij kunnen alleen objecten en foto’s in overweging nemen waarvan de herkomst bekend is en de aanbieder de rechtmatige eigenaar is.
  • Wij nemen geen objecten aan die menselijk materiaal bevatten. Dierlijk materiaal kan alleen in overweging genomen worden als u in bezit bent van een CITES-verklaring.
  • Daarnaast nemen wij geen objecten aan die meegenomen worden naar het museum of per post als schenking opgestuurd worden.
  • Bij het beoordelen van uw aanbod kijken wij of het een toevoeging is tot onze reeds omvangrijke collectie. 

De beoordeling kan het beste gedaan worden als wij alle informatie toegestuurd krijgen die u over het object of de foto hebt. Daarom vernemen wij indien mogelijk graag de volgende informatie van u: 

  • Scherpe foto’s en een korte omschrijving van hetgeen u aanbiedt 
  • Wie is de huidige eigenaar?
  • Wat is de herkomstgeschiedenis? (hiermee geeft u aan hoe het in uw bezit gekomen is en wie de eigenaar voor u was)
  • Reden van aanbod (schenking, bruikleen of anders)

Wanneer het aanbod beoordeeld is en het past in ons collectiebeleid, worden er verschillende fases doorlopen. Dit gehele traject duurt circa 3 maanden.

Contact
De bovenstaande informatie, of uw vragen over het schenken van objecten, kunt u sturen naar: collectie@wereldculturen.nl 

Financiële schenkingen

Schenkers maken het ons mogelijk om de hoogste kwaliteit na te streven bij het realiseren van onze missie. We maken een steeds wisselend programma van tentoonstellingen, onderwijs-en publieksactiviteiten voor een zo divers en groot mogelijk publiek. We doen onderzoek en we investeren in de duiding, toegankelijkheid en relevantie van de collectie.
 
Het is mogelijk om eenmalig of periodiek aan Wereldmuseum Leiden te schenken. Sinds 2014 vormt Wereldmuseum Leiden samen met Wereldmuseum Amsterdam en Wereldmuseum Berg en Dal het Nationaal Museum van Wereldculturen.
 
Nalaten
Om uw bijzondere verbinding met het museum vorm te geven kunt u Wereldmuseum Leiden ook bij testament tot erfgenaam benoemen, of een legaat nalaten in de vorm van een specifiek bedrag of objecten. Misschien denkt u zelfs aan een Fonds op Naam. We bespreken uw wensen en de mogelijkheden heel graag met u.
 
ANBI
Het Nationaal Museum van Wereldculturen is aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan de stichting van de inkomstenbelasting af te trekken tot wel 125% van de hoogte van uw schenking. Bij een periodieke gift van ten minste vijf jaar biedt de belastingdienst u nog eens extra voordelen. Hoe dit voor uw situatie exact uitwerkt, kunt u het beste bespreken met uw belastingadviseur.
 
Contact
Heeft u vragen over financiële schenkingen aan Wereldmuseum Leiden? Neem dan gerust contact op met Josine Hoogenraad via 088-0042916 of josine.hoogenraad@wereldmuseum.nl
Een gift kunt u overmaken naar IBAN NL24ABNA0451221818 ten name van Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.