Missiepartners

Missiepartners

Mission first

Wij zijn een missiegedreven organisatie. Ons doel is te inspireren tot een open blik op de wereld en bij te dragen aan wereldburgerschap. In Nederland en ook elders in de wereld. Wij vertalen die missie door in al onze activiteiten, ook zakelijk. Onze partners delen die visie. Ook voor hen geldt: mission first. Dat betekent dat samenwerking meer zal opleveren dan geld alleen.

Met onze partners bundelen we krachten om samen content en inhoudelijke programma’s te ontwikkelen. Omdat we dezelfde taal spreken en doelen nastreven zullen we elkaar versterken in de communicatie en onze core business. Deze samenwerking levert significante toegevoegde waarde op, inhoudelijk, in merkkracht en financieel.

We werken samen op basis van gedeelde maatschappelijke betrokkenheid, impact en de te verwachte toegevoegde waarde. En omdat onze netwerken, collecties en geschiedenis verbonden zijn met verschillende culturen over de hele wereld, wegen wij ook de internationale activiteiten van onze potentiele missie partners mee. We zijn per slot van rekening wereldburgers.


Is een missie partnership met onze musea ook iets voor jou? Laten we dan een afspraak maken. Voor meer informatie neem contact op via ons contactformulier.

Welke missiepartners gingen je al voor?